Bài 3: Thêm train quái nhân được Coin | Hướng dẫn cài dặt MUOnline

Để thêm poin khi đánh quái bạn thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Truy cập theo đường dẫn: Server 1\4.Sub\Data\Custom\CustomMonster.txt

CustomMonster.txt
//Index	Map	MaxLife	DamageMin	DamageMax	Defense	AttackRate	DefenseRate	ExpRate	KillMessage	InfoMessage	WCoinC	WCoinP	Goblin	Ruud	SummonMonster	SummonMonterCount
43	*	100	100	100	100	100	100	100	*	38	0	20	0	0	-1	-1
905	*	100	100	100	100	100	100	100	*	38	50000	0	0	0	-1	-1
907	*	100	100	100	100	100	100	100	*	38	30000	0	0	0	-1	-1
055	*	100	100	100	100	100	100	100	*	38	10	0	30	40	-1	-1	
end
Index : ID của quái vật
Map : ID Map quái nhận được coin
MaxLife : Máu tối đa so với Monter.txt (%)
DamageMin : Dame thấp nhật so với Monter.txt (%)
DamageMax : Dame cao nhật so với Monter.txt (%)
Defense : Phòng thủ
AttackRate : Tỷ lệ tấn công
DefenseRate : Tỷ lệ phòng thủ 
ExpRate : Tỷ lệ nhận được exc
KillMessage : Khi kill hiển thị thông báo (ID Mesenger.txt)
InfoMessage : Thông báo khi boss xuất hiện (ID Mesenger.txt) 
WCoinC : Số coin nhận được
WCoinP : Số coin nhận được
Goblin : Số coin nhận được
Ruud : Số coin nhận được
SummonMonster : Khi kill chết quái vật này sẽ xuất hiện ID quái vật thứ 2
SummonMonterCount : Số lượng xuất hiện

Bước 2: Nhân bản 1 dòng có sẵn, Sửa cột Index bằng ID của quái vật nhận được

Bước 3: Sau đó Reload lại Custom trên GameServer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!