DANH SÁCH LỊCH SỬ CẬP NHẬT

Bên cạnh việc fix các lỗi thì chúng tôi cũng sẽ có các bản cập nhật thường xuyên khi có các tính năng mới.

 

ĐANG UPDATE

– Update DisableSkillMap
– Fix LevelUpTable
– Fix Update DropAlow
– Fix skill triệu tập DL
– Update NEW Antihack 2024
 
– Update bổ sung log gd, ép đồ có ghi thông tin nguyên tố khảm
– Update querry xoá nhân vật + xoá toàn bộ:
– Update cho phép bật tắt menu theo map:
– Update Bầu cua tôm cá:
– Update CustomRanking
– Update QR động, tự tạo mã QR theo config + Cú pháp:
– Update CustomMonter Add Coin Random:
– Update chức năng Send Mail: (Đi kèm EditTools New)
– Update Tuỳ chỉnh kích thước Icon buff:
– Update ấn Ctrl 3 lần auto PK:
– Update Giữ Shift hove vào item ngoài đất lên thông số:
– Update giảm time delay mua đồ shop:
– Fix DelBuff khi move vào Sự kiện CC:
– Fix KeyOpenMenu KeyButon.ini không bấm được:

 

ĐANG UPDATE

– Update bổ sung log gd, ép đồ có ghi thông tin nguyên tố khảm
– Update New Anti ver 24.0
– Update New vòng quay, Tùy chọn số lương item, màu nền, quay đủ số vòng đc quay vòng vip
– Update On/Off riêng : Slotpet 2, SlotRing 2 , Ngũ hành
– Update Mốc nạp add max 40 mốc
– Update ConnectServer V2, Add fake Online từng Sub (Chỉ sử dụng cái cũ hoặc V2)
– Update Helpbar v2 (Hiển thị thanh bar kiểu 2)
– Fix một vài thứ linh tinh
– Update EditTools V24
– Update Gộp SV
– Update Đổi Database trực tiếp trên tools
– Update thay đổi chỉ số khi tạo NV
– Update Menu Add TOP Donate
– Update sửa dòng khảm cửa sổ Edit item
– Update Hồn hoàn, Ngũ hành, Vipchar
– Update bảng Menu đổi tên tài khoản
– Update chuột phải gửi ngọc
– Update tick lưu tài khoản
– Update Antihack 24.1
– Update Type Reset. Relife. Resetvip trừ ngọc trong NHN
– Update GetItemIndex V4: Tìm kiếm theo tên, Group, Index,Type…
– Update CashShopEdit: Fix add item bán bằng WCoinP, GobilCoin, fix bán item bằng Hộp quà (Add nhiều item vào 1 hộp quà)

 

 

 

ĐANG UPDATE

– Add tính năng PentaGram ( thêm slot pentagram, mang lên kích op theo itemOption, SHow icon Hệ )
– Thêm Option tăng SD itemOption
– update wide CustomInterfaceType 3,4 (99%)
– Update Show Name SS9 (Text Name GLFont)
– Update di chuyển tới đồng đội trong Party (Phím P)
– Update Click TabMap để di chuyển V2 (Không bị ngắc giữa đường)
– Update Tabmap tự load file trong foder word
– Update X700 tự chuyển cửa sổ sang x700
– Update Thêm giữ option, giữ đồ CustomTradeMix
– Update Move all Window, on/off, Full interface
– Update LevelMax CustomTradeMix
– Update tính năng Mốc Nạp
– Update tính năng CustomInfoKillBoss
– Update CustoMix, CustomTraderMix giữ dòng vàng, giữ khảm ngọc, giữ tính năng socket
– Update LevelUpTable (Tùy chỉnh lên level + Poin)
– Update New bảng Reset 3 type
– Update nút Reset Type 2
– Update New ResetTable + ResetTableVIP

 

 

END UPDATE


– Update chức năng khảm item (khảm thêm 5 dòng vào item)
– Update Clear TOP HIT khi Top hit bị PK
– Update Config CusotmPet chết hoặc k ( nếu không chết pet sẽ còn 1 máu và mất tác dụng)
– Update tính năng hồn hoàn
– Update max level 65000
– Update 2 slot Ring Pen (Slot 13,14)
– Đưa config Level Blood, Devil, CC ra ngoài
– Update New Antihack
– Update máu quái vượt 1000 tỷ
– Update dame vượt 1000 tỷ
– Update New text Kill | Thông tháo bị kill V2
– Update CustomTradeMix
– Update thêm Reload trên GS, hiển thị rõ ràng hơn từng mục cần load
– Update Wide màn V2, màn hình rộng hơn.
– Update member online gửi thông báo cho admin (thông báo qua đt, PC…)
– Update tính năng khảm ngọc cho item
– Tùy chỉnh item hiệu ứng exc (Wing 3.5)
– Update ItemOption hút quái
– Update New Antihack 2023
– Update show, hiden button move bảng sự kiện
– Add max dame ngoài 1000.000.000.000 (Nghìn tỷ)
– Fix Config Min, Max Camera 
– Fix hiển thị Rank bắt theo Name
– Điều chỉnh CustomBuffItem load theo ItemOption
– Update Cộng dồn Skin đã mua
– Update Post Item (Tên item trong nội dung chat)
– Fix ChaosMix Bot
– Fix chat Riêng khi tách DataServer
– Fix Guild khi tách DataServer
– Update đập B,S vào ring, pen

– Update tùy chỉnh sửa icon Cửa sổ game
– Update Event LessTower (Leak Bless MU)
– Update Event Đấu Trường thay thế Sự kiện Arena (Leak MUHN)
– Thêm thông báo khi tắt game
– Thêm getlevel, getsocket CustomMixItem (getLevel=”0″ getSocket=”0″)
– Update config MapName, File map Name:
– Điều Chỉnh Antihack (vGuardDB)
– Fix Sói chạy bị lắc
– Fix LogOut khi Die không move về gate
– Fix Kill cuối
– Fix Chợ trời bị lag item
– Add CustomMixTrader
– Add CodeReset (Reset cần nhập code) chia 2 loại, code theo lần, theo ngày hết hạn
– Fix lỗi item thứ 13 bỏ vào máy chaos
– Fix chuột phải
– Chuyển CustomTraderMix.xml từ CustomBotsystem ra Custom
– Fix Check Code Reset , Reset VIP
– Add ItemBlockSkill Block Skill khi mang item nào đó
– Fix F12 k hiện icon
– Fix đầu rồng ss2 về gốc
– Fix chat hiển thị SS6
– Update Boss class thêm type (0 Monter, 1 NPC)
– Add custom Ring Pen (Tùy chỉnh CustonRingPen hiển thị dòng như gốc)

– Update Cộng poin nhanh khi click vào điểm poin
– Update EventTime New
– Update max số lượng item Drop trong ngày, tuấn, tháng
– Update Type InventoryUPGRADE
– Update new Antihack 2022
– Fix trả nhiệm vụ QuestCustom k đc GobilCoin
– Fix Nâng cấp HHCH
– Fix Time sự kiện Halloween
– Fix đổi coin
– Update tính năng Mua Skin
– Update menu Hoạt động
– Update chợ trời ingame
– Update check CRC file
– Update time config load GHRS
– Update tính năng Đăng ký, quên mật khẩu ingame
– Update bổ sung ngoài:
– Update Type chat cho giao diện ss2 trở xuống
– Update fix auto spam send PK (Hack BDCam)
– Update fix auto spam send Trade (Hack BDCam)
– Update AlowTraceMarry Mapmanager
– Update querry xóa Data chợ trời, Skin, ItemDropMax
– Fix phản dame Classs
– Fix CHAllowAnc CongHuong.xml (GS.exe)
– Thêm bật, tắt tiền tệ được phép dùng trong chợ trời (CustomChoTroi.xml,GS.exe, Main.dll)
– Fix time bị lệch TimeEvent (GS.exe)
– Update CustomJewel bổ sung EnableRing + EnablePedan
– Update CustomFlag
– Fix Skin xoay kiếm khi cưỡi sói
– Fix Time Event 100%
– Update DB Anti Inject
– Fix Anti bắt tài khoản OffMode
– – Update Anti
– Hệ thống GHRS mới (Menu Load GHRS Riêng), Show time load GHRS trên GS
– Resettable, ResettableVIP, RelifeTable mới, tùy chỉnh thêm item để reset
– Update Menu Load GHRS nóng
– Add Slot 12 pet Config getmain
– Add Emoji (Chat hình mặt cười)
– Add VIP Char tùy chỉnh rank text hoặc Rank ảnh động
– Thêm ItemBag, cho Event Thần Ma Chiến
– Fix chat khi tham gia sự kiện CC
– Fix chấm xanh cạnh tên khi chưa vào Guild
– Fix Nâng Cấp HHCH ko đủ item
– Update New Custom HP Bar Monter
– Fix Resetvip
– Fix vài cửa sổ hiển thị sai nguyên liệu
– Fix Menu Đổi tiền tệ
– Fix chợ trời, treo nhiều lúc k thấy đồ, hiển thị người bán sai
– Fix Coin cho sv sài nâng cấp … sài quá nhiều coin dẫn tới âm ( sài vài trăm tr – vài tỷ coin 1 lần nc)
– Check Level Item sự kiện Sky Event
– Fix Bug khi vào sinh tồn vẫn xài đc lệnh
– Fix Bug Move trade sinh tồn
– Fix cho phép ly hôn khi acc kia không Online
– Fix dw sài 2 gậy
– Fix huỷ dòng exc sài item cùng class n nhảy lên ô mang đồ
– Fix Reset k giới hạn sau khi relife
– Gỡ Checklic CustomFlag (Trung Oder)
– Fix reg ingame k login đc trên web
– Update CustomMenuHoatDong.xml (IDIndex=”4″ ButtonName=”Vip Char”)
– Update SubDataCustomMenuCustom.ini bật tắt Slot pet
– Fix ResetVIP không sài đc do sai cấu trúc file xml
– Điều chỉnh CustomGHRS
– Fix để item hàng thứ 3 k trade được
– Add TOP tiêu phí ShopCoin
– Fix Ngọc custom level đập vào cụm ngọc
– Update Tùy chọn del char trên server
– TOP Shop Coin
– Thêm Tùy chọn config select char SS2

Fix chỉ cho tối đa 10% bùa tăng tỷ lệ vào máy chaos
Add max dame độc khi đánh
Add Phím tắt hiden Player, hiden Wing
Update Advanced add tiếng việt
Update Giảm ăn ram GS
Fix click di chuyển, Tele cùng map ( khi mở 2 clien nhận luôn)
Fix dupe Click mua item trong cửa hàng
Fix lại Bot Statue (bot tượng) Clear data bị tăng ram
Update Hiden Skill New(Quẩy rồng vẫn ra Skill)
Fix lag Player khi quá đông ở cùng 1 vị trí
Update ItemLevel Tuchan.xml, DanhHieu.xml
Max Blood lên 100 User
Max Devil lên 100 User
Fix tự mất ngọc trong nhn (Chuyển sang update trực tiếp khi gửi)
Fix Text Clien
Update Log Cộng hưởng New [CHAOS_MIX_LOG]
Update Query Xóa All Tài khoản, Xóa nhân vât giữ TK
Update Config Max Danh Hiệu
Update CustomMixItem
Update RewardType
Update CustomMixItem (Tùy chỉnh giữ lại Item)
Update Type 2 ‘CommandResetKeepDLCommandPoint’
– Update CustomMixItem thêm nhiều tùy chọn hơn
– Update ItemBag (Thêm Type cho Zen Drop
– Fix BotStore
– Chuyển Text Quest (nhiệm vụ dã tẩu) ra config
– Add New Command
– Add CustomSkillDame (Tùy chỉnh tỷ lệ dame cho từng Skill
– Tối ưu lại CustomMessage.txt[Getmain] chỉ để Eng và Vtm
– Đưa Message CTC Mini ra ngoài config
– Update Config Max Tu chân
– – Mesenger.ini: “Tu chân Bậc : %d/40”-> “Tu chân Bậc : %d/%d”
– Update thêm cột Clear điểm CustomBonus khi move tới map
– Update Event HalloWeen
– Update Nâng cấp HHCH
– Update Tools Mã hóa file: bmd,ozt,att,map,obj,ozj Chỉ đi với Update 20.4
– Đưa ItemBagManager.xml vào foder ItemBag
– Đưa file config của ItemBagManager vào ItemBag/Config
– Đưa CustomMixItem.xml vào foder CustomMixItem
– Đưa file config của ItemBagManager vào CustomMixItem/Config
– Update ShowEffect BuffItemEffect.xml
– Update max Mana,HP,SD nhân vật lên max 2 tỷ
– Update EditerTools 20.4 (Chỉ sài với Ver 20.4)
– Fix Bot Tượng không Show pet custom
– Add CommandPostShowSub (GS-Command) Show tên Sub khi dùng lệnh post
– Fix Bot thumuadoex
– Update tính năng đổi đồ được ItemBag của BOT Thu Mua
– Update RelifeTable thêm cột YCLife
– Thêm config CustomJewelResetVip,CustomJewelRelife
– Thêm log rút gửi NHN
– Update CustomJewel.xml thay thế CustomJewel.txt
– Update KeyButton.ini(getmain)
– Fix CustomNameColor
– Update Cộng hưởng V2
– Update Tính năng Hủy dòng Exc ( CongHuong.xml)
– Fix thông báo khi kết thúc Event Blood bị lệch
– Fix hiển thị HHCH all giao diện
– Fix NHN giao diện x700 click di chuyển
– Update ItemOption thêm type 128-135
– Update ItemOption thêm cột level (level = hoặc cao hơn config sẽ kích hoạt)
– Update EndTrypTools, Add cột Level, Exc để config dòng ẩn cho Item
– Fix CustomItemDropType
– Update BlessSuccessRate
– Fix SetItemAcceptHarmonySwitch
– SocketItemAcceptHarmonySwitch
– Fix giao diện X700
– Đưa text bot thu mua ra config
– Update text thần ma chiến ra config
– Update đưa text ra config View Info
– Update đưa text ra config ResetAuto
– Update đưa text ra config bảng xếp hạng
– Update đưa text ra config CTCMini
– Update đưa text ra config Quy đội tiền tệ
– Fix Rank custom
– Fix giao diện X700 (05/05/2022)
– Update SetItemAcceptHarmonySwitch, SocketItemAcceptHarmonySwitch , đồ thần, socket có dòng vàng (05/05/2022)
– Update BlessSuccessRate, Update tỷ lệ đập ngọc Bless (05/05/2022)
– Update CustomItemDropType Thêm tùy chỉnh Drop đồ (05/05/2022)
– Update EndTrypTools (05/05/2022)
– Update ItemOption thêm cột Level (05/05/2022)
– Update Cộng hưởng V2 cải thiện thêm nhiều tùy chọn hơn, Update tính năng Hủy dòng exc (05/05/2022)
– Update CustomJewel.xml thay thế CustomJewel.txt, update thêm Ngọc nâng cấp Item (05/05/2022)
– Update tính năng đổi đồ cho Bot thu mua (05/05/2022)
– Update EditerTools 20.4 (05/05/2022)
– Update tùy chọn ShowEffect BuffItemEffect.xml (04/05/2022)
– Update Tools Mã hóa file: bmd,ozt,att,map,obj,ozj Chỉ đi với Update 20.4 (Liên hệ send file để mã hóa [FREE])
– Update Event HalloWeen (04/05/2022)
– Update ItemBag (Thêm Type) (15/04/2022)
– Update CustomMixItem thêm nhiều tùy chọn hơn (13/04/2022)
– Fix chỉ cho tối đa 10% bùa tăng tỷ lệ vào máy chaos (27/03/2022)
– Update Type RewardType (itemBag) (GameServer.exe)(11/04/2022))
– Update CustomMixItem thêm nhiều tùy chọn hơn (GameServer.exe, [CustomMixItem])(13/04/2022)
– Update Config Max Danh Hiệu | GameServer.exe, DanhHieu.xml,Mesenger.ini[Clien])(10/04/2022)
– Add tùy chỉnh dame độc (GS-Skill)(27/03/2022)
– Add Phím tắt hiden Player, hiden Wing (Getmain.exe, Keybutton.ini, Main.dll)(28/03/2022)
– Update Advanced add tiếng việt (Main.dll, Mesanger.ini [Clien])(29/03/2022)
– Update Giảm ăn ram GS (GameServer.exe)(01/04/2022)
– Fix Tele move map (GameServer.exe)(01/04/2022)
– Fix Bot Statue (bot tượng) (GameServer.exe)(01/04/2022)
– Update Hiden Skill (Main.dll, GameServer.exe)(02/04/2022)
– Fix lag Player khi quá đông nhân vật ở cùng 1 vị trí (GameServer.exe)(03/04/2022)
– Update ItemLevel Tuchan.xml, DanhHieu.xml (Tuchan.xml, DanhHieu.xml, GameServer.exe)(05/04/2022)
– Fix Text Clien (Main.dll)(05/04/2022)
– Update Log Cộng hưởng New [CHAOS_MIX_LOG] (GameServer.exe)(05/04/2022)
– Update Query Xóa All Tài khoản, Xóa nhân vât giữ TK ([Querry MuOnline])(05/04/2022)
– Fix bùa tăng tỷ lệ (GameServer.exe)(27/03/2022)
– Update ExcellentOptionRate.xml thay thế config trong GS Custom (ExcellentOptionRate.xml, GameServer) (25/03/2022) HƯỚNG DẪN
– Update Hiden Wing Player (Main.dll) (25/03/2022)
– Update Hiden Player (Main.dll) (25/03/2022)
– Update ItemBagManager.xml thay thế EventItemBagManager.txt (ItemBagManager.xml, ItemBag, GameServer) (24/03/2022) HƯỚNG DẪN
– Update ItemOptionRate.xml thay thế ItemOptionRate.txt (23/03/2022)
– Update New Bank (Querry, Main.dll, DataServer.exe, GameServer.exe) (15/03/2022)
– Update New Tượng Đài, Show info tượng đài, Tùy biến đẹp hơn (DataServer.exe, GameServer.exe) (15/03/2022

– Update Rank cho tượng đài (DataServer.exe, GameServer.exe) (14/03/2022)
– Update New Command (Command.txt, GameServer.exe) (14/03/2022)
– Update Title chia phe khi vào Event Chiến trường thần ma (Main.dll) (13/03/2022)
– Update HealthBar 3 Type (MainInfo, Main.dll) (13/03/2022)
– Update Newlog (GS-Common, GameServer.exe) (12/03/2022)
– Update Auto Add Skill, tự động add skill khi tạo nhân vật dùng cho AlphaTest (GS-Skill, GameServer.exe) (08/03/2022)
– Tối ưu hệ thống Rank, Tu chân, Danh Hiệu …. (Main.dll, GameServer.exe) (08/03/2022)
– Update BXH động tùy chỉnh config đc số liệu hiển thị trên BXH (Main.dll, Querry, DataServer, GameServer.exe) (08/03/2022)
– Update CustomShop tùy chỉnh giá bán, loại tiền tệ item từng shop (ShopManager.txt, GameServer.exe) (08/03/2022)
– Update CustomMixItem.xml Tùy chỉnh mix, tỷ lệ dòng ra … thay thế cả mix gốc của Server (CustomMixItem.xml, GameServer.exe) (08/03/2022) HƯỚNG DẪN
– Update MapManager.xml (MapManager.xml, GameServer.exe) (08/03/2022)
– Update config màu dame (Main.dll, Getmain.exe) (08/03/2022)
– Update Sự kiện Chiến trường thần ma (Clien, Main.dll, DataServer, Querry, GameServer…) (08/03/2022)
– Update Tùy chỉnh config Reset ngọc lẻ hoặc Cụm Ngọc ( GameServer.exe) (07/03/2022)
– V+ WebMU Update(07/03/2022)
– Update Time Event ngoài trang chủ [XEM]
– Tối ưu giao diện, cài đặt, config Web Admin [XEM]
– Loại bỏ tính năng dư thừa không sử dụng
– Update textbox config chatbox fanpage
– Đồng bộ quản lý tin tức xử lý trực tiếp trên Web Admin
– Bổ sung Tiện ích cho Tạo bài viết, sửa bài viết
– V+ WebMU Update(04/03/2022)
– Update BXH TOP tiêu phí đồng bộ với Game
– Update Log Coin tiện quả lý tiền tệ (GS-Common, GameServer.exe) (04/03/2022)
– Fix Move Speed Lag, Fix DL Đi lag 100% (GameServer.exe) (28/02/2022)
– Fix Tele trong Sinh Ton GameServer, – Block Skill trong giai đoạn ở sảnh chờ (GameServer.exe) (28/02/2022)
– Fix max dame x2 x3 crit, thêm config max tỷ lệ loại bỏ phòng thủ (GS-Character ,GameServer.exe) (28/02/2022)
– WideSreen : Fix View Gobin Chaos WideSreen, Icon Skill trong Mu Helper OK (Main.dll) (28/02/2022)
– Tôi ưu lại hiển thị Huy Hiệu Cường Hoá (Main.dll) (28/02/2022)
– Tối ưu lại Danh Hiệu , Tu Chân (Main.dll) (28/02/2022)
– Fix Chiến Trường Cổ không update time qua ngày (DataServer.exe, Query, DataServer.ini) (28/02/2022)
– Update MapManager.txt (26/02/2021)
– Update new log game (GameServer.exe) (22/02/2021)
– Fix buff ee elf 100% (Main.dll, GameServer.exe) (22/02/2021)
– Update thêm tùy chỉnh config skill (GS-Skill, GameServer.exe) (19/02/2021)
– Fix anti đi lag (SpeedCheck.xml, GameServer.exe) (15/02/2022)
– Add tỷ lệ ra dòng wing ở máy chaos (GS-ChaosMix, GameServer.exe) (15/02/2022)
– Update thông báo Mix wing 2.5 (Messenger 1000)(GameServer.exe) (15/02/2022)
– Chuyển Mix wing 2,5 vào server (CustomMix, GameServer.exe) (15/02/2022)
– Fix cửa sổ Công thành chiến bị che khi để wide màn (Main.dll) (15/02/2022)
– Fix Skill đẩy lùi (GameServer.exe)(07/02/2022)
– Fix Tu Chân (Main.dll)(07/02/2022)
– Update tùy chọn số dòng, tỷ lệ ra dòng khi ép wing (GS-ChaosMix, GameServer.exe)(06/02/2022)
– Update anti đi lag (SpeedCheck.xml, GameServer.exe)(06/02/2022)
– V+ WebMU Update(23/01/2022)
– Update thêm bảo mật cho web
– Update Type 2 ổn định hơn, tự đồng bộ key
– Update all Backlink cho menu
– Update Anti Bypas vGuard 4.1 vs Update 19 100% (vGuard Server 4.1, GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update Name marry trong View Info (Main.dll) (29/01/2022)
– Fix show name Marry (GetMain, Main.dll) (29/01/2022)
– Update View Info v2 (Main.dll, GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update BotStore v2, 2 Type (BotStore, GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update fix all window Click Close di chuyển ( Main.dll) (29/01/2022)
– Fix CustomNameServer (GetMain, Main.dll) (29/01/2022)
– Update Fix đi lag v2 ( GetMain, Main.dll) (29/01/2022)
– Update Antihack chạy nhanh v3 ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Fix Sinh tồn 1 nhân vật không start game move k clear buff ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Fix gồng máu ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Fix treo Party ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update, Fix sự kiện Rakion chuẩn ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update add Start nhanh sự kiện Rakion( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update Log Invasion tiện hơn, dễ quản lý hơn ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Fix Wide (Main.dll) (29/01/2022)
– Button Gens
– Button Select char S13
– Window Socket
– Chaos Gobil
– Update CustomItemNameColor, tùy chỉnh màu cho item (Getmain, Main.dll) (26/01/2022)
– Fix Buff Auto Z ( GameServer.exe) (29/01/2022)
– Update cửa sổ Menu tự chỉnh theo InterFaceType Getmain (SS2,SS6..) (Main.dll) (26/01/2022)
– Update tỷ lệ khựng của thú cưỡi (GS-Character, GameServer.exe) (26/01/2022)
– Fix phản dame Class (GameServer.exe) (26/01/2022)
– Update View Info (Main.dll, GameServer.exe) (26/01/2022)
– Update cộng hưởng New (Main.dll, GameServer.exe,CongHuong.xml) (26/01/2022)

– vGuard 4.0 Update : Update soi 3 màn trở lên
– vGuard 4.0 Update : Update anti Fake HWID
– Update Ghi TOP tiêu phí (XShop,Vòng quay, Tu Chân, Danh Hiệu, Reset…(GameServer.exe, TopWeb.ini)(25/12/2021)
– Update Poin mặc định khi tham gia sự kiện sinh tồn (GameServer.exe, SinhTon.xml)(25/12/2021)
– Update Delay mua đồ Xshop,Mua đồ Shop cá nhân, Mở hòm đồ,…(GameServer.exe, GS-Custom, GS-Common,Message.txt)(25/12/2021)
– Update học sách Skill trong Event Sinh Tồn(GameServer.exe)(25/12/2021)
– Update Bơm máu trong Event Sinh tồn(GameServer.exe)(25/12/2021)
– Update tùy chọn MapManager (GameServer.exe, Mapmanager.txt, Message.txt) (22/12/2021)
– AlowStore : Cho phép mở cửa hàng trong Map
– AlowTrade : Cho phép Giao dịch trong Map
– AlowParty : Cho phép Party trong map, Move từ map khác qua tự del PT
– DelBuffMove : Move từ map khác qua tự đông del Buff (Buff mua không ảnh hưởng)
– vGuard 4.0 update : Update View 2 Screen (Done)
– vGuard 4.0 update : Update thêm cơ chế chống hack, cập nhật thêm Anti một số tools hack lic.
– vGuard 4.0 update : Update Auto Action ( Tự động hành động khi nhân vật có trong list online ).
– vGuard 4.0 update : Update list send Mess, tự động send thông báo cho Admin nếu người có trong danh sách online.
– Update ViệtWebMU (Chỉ cung cấp cho ae sử dụng server ) https://vietweb.muvietplus.net/
– Update thêm thông tin của nội dung chat (TenNhanVat: [Nhóm] Nội dung chat) …. (GameServer.exe) (12/12/2021) [XEM]
– Update Buff icon Parrty gọn hơn (Main.dll) (12/12/2021) [XEM]
– Fix Lệnh Resetvip Auto (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Fix dame Danh Hiệu (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Fix bị ẩn nút Camera khi mở MoveList (Main.dll) (12/12/2021)
– Fix NH ngọc không gửi được ngọc ở hòm đồ mở rộng (Main.dll) (12/12/2021)
– Update GH máu quái vượt 20 triệu máu cho ae làm Custom (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Update GH dame không bị âm dame khi dame lớn hơn 20 tr máu (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Update Add GLFont (Font chữ SS9) tùy chỉnh bật tắt, tùy chỉnh màu chữ (Maininfo.ini, Main.dll) (12/12/2021)
– Update Effect add mà chỉ hiện 0% mặc dù vẫn tác dụng (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Update Quyết đấu SS2 đang quyết đấu đổi map tự hủy (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Update Duel SS2 trong trạng thái Duel vẫn bị PK (GameServer.exe) (12/12/2021)
– Update Đưa Cấu Hình Ảnh Danh Hiệu Tu Chân ra Config (CustomRank.txt Clien, Main.dll) (12/12/2021)
– Update sửa hiệu ứng lên level sau khi làm xong nhiện vụ C3 ( (Main.dll) (12/12/2021)
– Update Đưa key phím tắt Vòng Quay ra config (Getmain, Main.dll) (12/12/2021)
– Update Đưa key bật tắt mini map ra config (Getmain, Main.dll) (12/12/2021)
– Update WideScreen cho giao diện SS2 và SS6 | 5 Skin trong 1 (Maininfo.ini, Main.dll) (04/12/2021)
– Update render Dame New ( Getmain, Main.dll) (04/12/2021)
– Update Sự kiện Sinh tồn, Chạy bo, Top kill ….(Clien, GameServer.exe) (03/12/2021)
– Update Anti Dupe theo cơ chế, hạn chế tối đa Dupe item (GameServer.exe) (03/11/2021)
– Update Ép VK chaos xịt random mất Option, level… item Chuẩn WebZen (GameServer.exe) (03/11/2021)
– Update CustomArena.xml (CustomArena.xml, GameServer.exe) (03/11/2021)
– Update Fix Dupe ver 2 (GameServer.exe) (20/10/2021)
– Update BuffItemEffect.xml Buff item (BuffItemEffect.xml,GameServer.exe) (20/10/2021)
– Update hệ thống Antihack vGuard GameServer mới, chống hack tối đa lên trên 90% Hack như không hack (GameServer.exe) (10/10/2021)
– Update MaxOptionPecent ( Tuỳ chọn giá trị của Option ) (GS-Custom, GameServer.exe) (05/10/2021)
– Fix Command chức năng /doiten không cho dùng ký tự đặc biệt (Messager.txt (584) GameServer.exe) (05/10/2021)
– Fix Map CTC Mini (Main.dll) (05/10/2021)
– Fix Custom Wing không có dòng exc vẫn có tác dụng (GameServer.exe) (04/10/2021)
– Update Auto Block tên nhân vật có chứa ký tự đặc biệt (GameServer.exe) (04/10/2021)
– Update ThuMuaDoExc.xml – Tuỳ chọn item cho phép thu mua, thu mua đồ ex, đồ thần, ngọc hoặc item cụ thể. Tính tổng số item trade * Coin nhận được (ThuMuaDoExc.xml, GameServer.exe) (04/10/2021)
– Update InvasionName tên thông báo sự kiện diễn ra, đồng thời hiển thị trên GameServer.exe (InvasionManager.dat, Message.txt dòng 20, GameServer.exe) (04/10/2021)
– Update Alarmtime – Thông báo trước thời gian diễn ra sự kiện của InvasionManager (InvasionManager.dat, GameServer.exe) (04/10/2021)
– Fix lỗi Drop item ra option tuỳ chỉnh rớt item + 1 (GameServer.exe) (01/10/2021)
– Fix lỗi Skill Ảo ảnh liên hoàn treo off đánh 1 mục tiêu (GameServer.exe) (01/10/2021)
– Fix lỗi DL đi lag (GameServer.exe) (01/10/2021)
– vGuard – Update Antihack ngoài, soi màn, band HWID, check Name soi màn, check acc soi màn, check Process, Anti inject, …. (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (01/10/2021)
– Update CustomItemDropType, tuỳ chọn toạ độ Ném đồ ra khỏi rương (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (01/10/2021)
– Update tính năng đặt tên Server/Sub/Màu tuỳ chỉnh trong File Text (Main.dll, GetMain – CustomNameServer.txt) (01/10/2021)

– Update tuỳ chỉnh drop dòng item (GameServer.exe) (30/09/2021)
– Fix Antihack Fakeitem bắt nhầm khi mang 2 vũ khí full socket + Gia cường (Main.dll) (30/09/2021)
– Fix lỗi hiển thị ảo Sát thương Skill (GameServer.exe) (30/09/2021)
– Update FakeOnlineType (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (30/09/2021)
– Update tính năng drop dòng item theo tỉ lệ Config (GameServerInfo – Custom.ini + GameServer.exe) (30/09/2021)
– Update Cờ Guid dành cho Chủ Guild, Phó Guild, LĐTC – Oder (Data/Custom/Bmd/Guild + Main.dll) (23/09/2021)
– Fix Tẩy Elf buff nhóm (GameServer.exe) (23/09/2021)
– Fix Tẩy điểm tự kích về màn hình chọn nhân vật (GameServer.exe) (23/09/2021)
– Update tính năng Huy Hiệu Cường Hoá – Oder (Main.dll + GameServer.exe) (21/09/2021)
– Update config thời gian Event Rakion (Raklion.dat, GameServer.exe) (21/09/2021)
– Update config thời gian Event Kanturu (Kanturu.dat, GameServer.exe) (21/09/2021)
– Update Thêm hiển thị giờ (SS2) (Main.dll) (20/09/2021)
– Update Anti vào Game bằng máy ảo (Main.dll) (19/09/2021)
– Chỉnh sửa GHRS sau khi Max GHRS chỉ báo 1 lần sau đó tự tắt Auto Reset (GameServer.exe) (19/09/2021)
– Fix bug NPC Thu Mua (GameServer.exe) (19/09/2021)
– Fix ESCType 2 bị co Move List (Main.dll) (19/09/2021)
– Update bổ sung một vài phương thức bắt hack mới (Main.dll + GameServer.exe) (19/09/2021)
– Fix nút Advanced trong Menu C (Main.dll) (18/09/2021)
– Fix Elf chỉ Buff trong Party (GS-Common.ini) (18/09/2021)
– Update Bật/Tắt thông báo Antihack (SpeedCheck.xml) (15/09/2021)
– Update tuỳ chọn cùng Liên Minh Guild PK (GS – Custom.ini) (14/09/2021)
– Update tỷ lệ hồi phục máu khi đập Ước Nguyện vào CustomPet (GS – Common.ini) (13/09/2021)
– Update tỷ lệ hồi phục máu khi đập Ước Nguyện vào Sói Tinh (GS – Common.ini) (13/09/2021)
– Fix lỗi Blood không cầm vũ khí (Main.dll) (13/09/2021)
– Fix Auto Helper (Z) không dùng được trong Chiến Trường Cổ (MapManager.txt) (13/09/2021)
– Đưa Text Chiến Trường cổ ra ngoài Config ( 963, 964, 965 ,966, 967 ) (Message.txt) (13/09/2021)
– Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm Sự kiện CC (Main.dll + GameServer.exe) (13/09/2021)
– Fix Nút F5 chat SS2 tách riêng biệt với Ẩn, hiện Rank (Main.dll + Getmain) (13/09/2021)
– Update Config OffHelper (Z) tuỳ chọn Tắt bật (Maininfo.ini – GetMainInfo – MuVietPlus.Net.exe) (13/09/2021)
– Update xoá Buff khi thoát game (GS – Common.ini) (13/09/2021)
– Update Tẩy điểm tự thoát về màn hình chọn nhân vật (GS – Common.ini) (13/09/2021)
– Cập Nhật Bảng time Event 3 tab, hiển thị đầy đủ Event hơn (Main.dll) (12/09/2021)
– Đưa Tuỳ chỉnh Bật/Tắt xoá buff khi out game (GS – Common.ini) (12/09/2021)
– Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm wing Mini (Main.dll + GameServer.exe) (12/09/2021)
– Fix Antihack Fake đồ bắt nhầm Sự kiện TvT (Main.dll + GameServer.exe) (12/09/2021)
– Fix ResetTableVip trừ zen theo ResetTable
– Fix đeo sói tốc độ chạy chậm hơn đeo wing
– Fix một số máy chạy Season 2 lâu lâu bị treo game ( Season 2 )
– Update Ngân hàng ngọc rút ngọc bị mất khi hòm đồ k đủ chỗ trống
– Fix cộng Poin str hiển thị chỉ số sát thương không đúng
– Update Bot Train V2, tự động đánh, tự động di chuyển, tự di chuyển đến vị trí config khi chết
– Fix phím M Menu size màn bị co Map List – Main.dll
– Fix treo off 1 phút không tự đánh nữa – GameServer.exe
– Thêm tính năng config đánh quái nhận đồ theo Map ( Giống Blood, Devil vip cũ )
– Tuỳ chỉnh phím tắt trong game – Getmain
– Update Antihack Clien, Server ( Khi phát hiện hack – Auto block Skill, Auto Disconnect, Auto Block Nhân vật, Auto Block Acc ) – Main.dll, GameServer.exe
– Update Antihack Clien, Server ( Anti Fake ngựa, Anti Fake đồ, Anti delay 2, Anti Fake Effect dis clien, Anti Fake Level học Skill , Anti đánh xa, Anti kháng hiệu ứng, Anti đánh trong thành … ) – Main.dll, GameServer.exe
– Fix ngân hàng ngọc bị che hòm đồ mở rộng – Main.dll
– Update Antihack Clien, Server ( Anti delay skill, anti inject dll, anti xdame, anti speed, anti auto kill quái … )
– Tuỳ chọn số lượng ngọc rơi tại Event CC,BC,DV Event/Devil,CC,BC
– Hệ thống Blood Vip, Devil VIP hoàn toàn mới
– Thêm tính năng bật tắt Kill Boss cuối – GS-Custom
– Hệ thống map [TAB] Auto di chuyển
– Hệ Thống Boss Class System
– Thêm Sự kiện Sky Event
– Update hệ thống bot Auto Train tự di chuyển lên vị trí khi chết
– Thêm sự kiện Chiến trường cổ
– Thêm sự kiện Công thành chiến Mini (Version MUCT)
– Thêm Tượng TOP Reset
– Thêm hệ thống Quest theo ngày, Tuần, tháng
– Tên shop cá nhân nhận theo text nhập dù bán wcoin hay ngọc
– Add Ngân hàng ngọc phím tắt N
– Add NPC tổng hợp Shop cá nhân dồn vào 1
– Sửa hệ thống buff item, set thêm điều kiện để nhận buff
– Thêm config số lượng ngọc rớt map CC
– Thêm tuỳ chọn Bật/Tắt Elf cho buff trong nhóm
– Thêm tuỳ chọn Bật/Tắt ép item + 10,11,12,13,14,15
– Cải thiện antihack GS tránh bắt nhầm ( Hack Speed )
– Cải thiện Antihack Main.dll hạn chế bị by pass
– Giảm lag main khi chạy (demo)
– Update hệ thống thông báo GS hiển thị tiếng việt có dấu
– Thêm chức năng tuỳ chọn bật tắt Menu trên GS
– Thêm tắt tele DW không cho sài skill, muốn sài skil nào add thêm vô file
– Fix skill DK, RF, Ngựa, Sum dùng skill quái hoặc người bị đẩy lùi
– Thêm chức năng tuỳ chọn cho ESC – Tuỳ chọn tuỳ biến giao diện (Classic, Takumi, Size window) MainInfo
– Hiển thị Vợ hoặc chồng trên đầu khi kết hôn (Phải bật show Name trong getmain)
– Thêm Bot Store – Botstore.txt
– Add CustomCombo 1 Skil – CustomCombo.txt
– Fix button N mở ngân hàng ngọc
– Thêm command /setpass

– Thêm Party 10
– Thêm Tu chân
– Thêm Vòng quay may mắn
– Thêm Tạo nhóm, Tìm nhóm
– Thêm ngân hàng ngọc
– Thểm giới hạn cửa sổ mở game ( getmain )
– Thêm Minimap tròn ( tắt bật getmain )
– Thêm hệ thống hiển thị tên nhân vật + logo Guild ( tắt bật getmain )
– Thêm bật tắt Menu ở GetMain ( tắt bật getmain )
– Tùy chỉnh giao diện hạ cấp, nâng cấp SS2/3, SS6, x700 GetMain
– Thêm Camera 3D Configs
– Thêm hệ thống xóc đĩa bằng item ( Custom server )
– Thêm hệ thống Quyết đấu đặt cược WC
– Thêm bật ,tắt PK cùng Guild
– Đưa tùy chỉnh vòng quay lên Server ( Custom )
– Thêm tùy chọn bật, tắt cho phép nhặt đồ khi treo off
– Thêm hệ thống ép sói tinh
– Add nguyên liệu ép wing 2,5 4, x700
– Add mix thông báo lên + xịt
– Add GuardMessage ( Common )
– Add Time Out Game
– Fix lag Event thỏ ngọc, mùa hè
– Thêm Blood Vip, Devil VIP
– Thêm Buff icon item
– Thêm Buff icon set
– Thêm ZenDrop.xml
– Fix RF đẩy lùi
– Fix Giảm lag CPU
– Thêm Keep poin CMD của Dl
– Thêm Reset Vip
– Chỉnh Thời gian buff elf tính theo số mana (Skill.ini)
– Fix Parrty 10 100%
– Thêm hệ thống đổi tiền tệ có tỉ lệ chuyển đổi
– Add thêm tỉ lệ cho vòng quay
– Thêm tính năng màn hình rộng, tăng trải nghiệm người chơi ( Tuỳ chỉnh chỉnh sửa trong Tuỳ chọn game)
– Thêm hệ thống Auto Train, tự train, tự reset tự party
– Thêm Menu Relife
– Hộ thống BXH hoàn toàn mới
– Thêm tuỳ chọn tắt bật Menu (Thông tin hỗ trợ )
– Hệ thống Mini map tròn di chuyển
– Thêm hệ thống Reset được coin ( Command )
– Hệ thống hiển thị máu quái, người chơi mới
– Hệ thống ngân hàng ngọc Ctrl + chuột phải để gửi ngọc tiện dụng
– Tẩy điểm từng cột ( /taydiem str,agi,vit…)
– Hệ thống Danh hiệu, tu chân mới, config từng cấp độ
– Fix Click vô Sub bị treo vài giây

– Thêm 5 Puglin
– Nâng cấp giao diện Ex700 ( GetMain )
– Dịch chuyển Marlon 2 phút
– Hiệu ứng rồng bay khi sự kiện bắt đầu
– [UPDATE 2.0]
– Hạ cấp giao diện S2/S3 ( GetMain )
– Hạ cấp giao diện chọn nhân vật S3 ( GetMain )
– Post item
– Thêm FPS/MS Ping
– Custom Gloves max 100
– Custom Pets max 300
– [UPDATE 4.0]
– Fix PostItem + Interface Hạ cáp, nâng cấp
– Advanced status
– Giới hạn FPS [25,30,34]
– Hiển thị Monster,Npc,Party,Players trong mini map
– Custom Map Name,Respaw,Music,MiniMap
– Fix CustomMonster TripleKIll
– Tăng giới hạn FPS [25,30,34,40]
– Thêm hiệu ứng Wings LEVEL 4
– Thêm mix Wings level 4
– Fix CustomBow
– Fix CustomClaws
– Fix CustomPet
– Add Position
– Add CustomEfectRemake
– Thêm gỡ bỏ, loại bỏ nhân vật[s2/s3].
– Tùy chọn vô tắt các chức năng s6 để hạ cấp.
– Thêm giao diện 99d ( Bỏ thanh SD )
– Fix lại minimap
– Sửa Lỗi không hiển thị tọa độ trong giao diện hạ cấp.
– Hỗ trợ âm nhạc cho map
– Hỗ trợ Hiệu ứng cho item.
– Fix dupe
– Tùy chọn Cloak 100%
– Tùy chọn đóng cửa hàng
– Hỗ trợ Max. 100 tài khoản
– Thêm bos Nix ( ss13)
– ItemValue.txt Tùy chỉnh giá bán item
– Fix MasterSkill giao diện ex700 bị lỗi trắng
– Fix Skill DL, RF, MG giao diện ex700
– Fix Barrack giao diện Ex700
– Fix điểm số Duel ex700
– Fix Custom Pet + Máu pet
– Tùy chọn thay đổi FPS ( GetMain )
– CustomInfoItemEx
– Fix giới hạn phòng thủ, tấn công
– CustomACC max 100
– MasterSkill S15
– Fix Kriss tự tắt clien
– Fix CustomBow
– Fix Skill gây disconnect
– Fix CustomACC.
– Fix Custom Gloves item L + item R
– Mở rộng Custommonter
– Loại bỏ CustomEffectPet.
– Fix CustomCloak + Kriss.
– Sửa Item_eng.bmd đồng bộ Item.txt.
– Thêm NPC Tack
– Fix CustomPet Refresh + Kriss
– Tùy chọn chọn nhân vật S13 dùng cho hạ cấp
– Hiệu ứng chọn nhân vật
– Sửa lỗi icon RankUeser
– Fix Sách summon
– Fix bug agi BK,MG,SM, ELF.
– MasterSkillTreeS15 hoàn thiện
– Thêm PK LIMIT
– Thêm CustomMix
– CustomMonsterSkill
– Thêm hệ thống AntiFlood tránh ddos nhẹ
– PKFree tùy chỉnh tọa độ, map pk k bị thành quỷ ( để làm Event )
– Hệ thống thông tin hoàn chỉnh nâng cao 100%
– Thêm command /taydiem
– Fix giao diện ex700 Skill DL
– FIx giao diện s2/99 Skill DL
– Fix Skill Dl ở Barrack
– Fix DisableMuHel
– Fix Rồng trong giao diện Hạ cấp
– Fix Thanh SD và AG Hạ cấp
– Fix chữ trong giao diện hạ cấp
– Fix hanh điểm kinh nghiệm Hạ cấp
– Fix các nút CustomStore
– Tùy chỉnh config Monter Gold
– hệ thống dịch chuyển marlon ( mới )
– CustomMonster Glow
– CustomMonster Golden
– Hệ thống chuột phải
– Fix giao diện chọn skill ex700
– Fix iao diện chọn skill S3/99
– Thêm Custom EffectModel
– Fix Barrack giao diện ex700
– Thêm khung chat ex700
– Thêm cửa sổ rank
– Thêm cửa sổ giwof sự kiện
– Thêm cửa sổ Mua vip
– Thêm cửa sổ Lệnh
– Thêm cửa sổ Menu
– HPBar mới + Tên trong Quái vật
– Fix nút đóng cửa hàng
– CustomBook Add limit 6 [index 24 to 29]
– Sửa lỗi tự động di chuyển từ Icarus nếu thú cưới chết
– Sửa hiệu ứng
– Sửa chữa HealBar cho người chơi
– Fix CustomRankUser Level + MasterLevel
– Tăng giới hạn Event tùy chỉnh lên 30
– MuHelper + Thùng đồ chung
– Fix click chuột phải DL
– Fix click chuột phải RF
– CustomPetEffectDinamic
– CustomPetEffectStatic
– Sửa sửa sổ shop
– Fix lỗi ảnh skill
– Chat hạ cấp s1
– Thanh máu pet hạ cấp
– Mini hạ cấp s1
– Giao diện hạ cấp s1
– CHAT S13 nâng cấp
– MUHELPER S15
– Fix hiện thị máu giao diện x700
– Thêm thùy chỉnh F10, F11 bật tắt Camera3D
– Thêm nút bật tắt Camera3D ( ss6, x700 ok )
– Khôi phục camera
– F12 ẩn game
– PositionClaws 100%
– Fix CustomPetEffect Dinamic, Static, SkillEffect
– Fix CustomPet chọn nhân vật
– CustomPet Montura Horse
– CustomPet Montura Fenrir
– Loại bỏ SD Gameserver
– Thêm level đc phép xóa nhân vật
– Fix Clien tự động tắt
– Sửa lỗi nhấp chuột mất cánh icarus
– Sửa lỗi nhấp chuột mất cánh Atlans
– Fix Drop Item + skill
– Fix PostItem + Post Message
– Fix Nhấp chuột phải Cập nhật danh sách ItemList
– Fix AntiFlood (Antiddos)
– Fix Disconect tài khoản Offattack/offstore
– ItemtooltipS15 mới (tắt mở getmain)
– Hiển thị 4 loại tiền tệ trong hòm đồ ( getmain )
– Custom Box rớt 4 loại tiền tệ
– Custom Icon Buff + time bar
– Custom Icon Party Buff
– Tăng giới hạn 5000 Effect Static Dinamic.
– Tăng giới hạn 3000 Effect Pet
– Post item + hình ảnh
– MuOffhelper 1er Version
– thanh công cụ thông tin hệ thống mới BuffBar
– Thêm hiệu ứng monter
– Monster 904 and 905 hiệu ứng đánh
– Monster 904 and 905 hiệu ứng chết
– New System Monster Glow
– New System MakeSelectChar
– Fix CustomWings
– Tăng lên 8140 Item.txt
– Tùy chọn hệ thống mới
– Add Button Press “O” Open Panel Option
– Antilag [Effect Dinamic]
– Antilag [Effect Static]
– Antilag [Effect Skill]
– Antilag [Map Object]
– Antilag [Remove Shadow]
– Party Bar + HP + MP
– Fix Move Marry /Marry Trace , /Marry Track
– Thêm ItemNameLevel
– Hệ thống thêm Itemtoolstip cho item
– MasterSkill s10 fix point
– MasterSkill fix skill
– Ex 700 fix giao diện 1366 * 766
– Chat Ex700 mới
– Thêm tắt bật map ( tab )
– MuOffhelper nhặt item trong list
– Phần thưởng cho reset
– Thêm bóng cho custompet
– Hệ thống giới hạn Reset
– Thêm NPC Cộng hưởng
– Thêm NPC thu mua đồ exp
– Thêm NPC Trade

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY