Bài 7: Hướng dẫn config sự kiện Công Thành Chiến MuOnline | Config Event CastleSiege MuOnline

Chào các admin. Hôm nay MuViet+ Sẽ hướng dẫn các bạn cách config sự kiện Công Thành Chiến.

Bước 1: Tạo Sub Công thành Chiến

– Nhân bản Sub đang có, đổi tên Foder của sub này để tránh nhầm lẫn

– Thay đổi trông tin của Sub 4.Sub – CTC để không bị trùng port game với Sub 1. Mở file: 4.Sub – CTC\GameServer\Data\GameServerInfo – Common.ini

Thay đổi thông số để tạo sub CTC Xem thêm tại : Hướng dẫn tạo thêm Sub, thay đổi tên Sub MuOnline

Bước 2: Bật sự kiện CTC

Mở file: 4.Sub – CTC\GameServer\Data\GameServerInfo – Event.ini

Cấu hình bật sự kiện, thời gian diễn ra sự kiện

CastleSiegeEvent : Bật tắt sự kiện Bật:1|Tắt:0
CastleSiegeCycleStartYear : Năm diễn ra sự kiện
CastleSiegeCycleStartMonth : Tháng diễn ra sự kiện
CastleSiegeCycleStartDay : Ngày diễn ra sự kiện

Bước 3: Cấu hình gian đoạn sự kiện

Mở file: 4.Sub – CTC\Data\Event\MuCastleData.dat

State : Số thứ tự của giai đoạn
StartDay : Ngày diễn ra giai đoạn (phần này sẽ bằng CastleSiegeCycleStartDay + Số config ở StartDay sẽ ra ngày bắt đầu. VD: GameServerInfo - Event.ini = 21. StartDay = 1 thì thời gian diễn ra sự kiện = 21 + 1 tức ngày 22 )
StartHour : Giờ bắt đầu sự kiện
StartMinute : Phút bắt đầu Sự kiện

Bước 4: Cấu hình MapServerInfo.dat

Nguyên tắc của tệp này : khi bạn move tới Map công thành chiến (ở sub 1) thì server sẽ đưa bạn sang Sub 20, đúng Sub CTC

ServerCode : Server code được cấu hình trong Common (0: Sub 1 | 19: Sub CTC)
NotMoveOption : Không cho di chuyển sang Sub ở cột NextServerCode
NextMap : Khi di chuyển tới map này sẽ được chuyển sang Sub 19
NextServerCode : Nếu NotMoveOption = 0 thì sẽ Move qua Map(NextMap) ở Sub(NextServerCode)

Bước 5: Khởi chạy sự kiện

– Sau khi hoàn thành tất cả config bên trên, bạn hãy tắt toàn bộ GameServer và khỏi chạy lại

– Đói với sub CTC sẽ chạy GameServerCS.exe

– Khi này các giai đoạn sẽ dựa theo thời gian bạn cấu hình tại file MuCastleData.dat và sẽ được hiển thị trên GS của GameServerCS.exe

Bước 6: CHÚ Ý

Một vài điều cần chú ý để cấu hình sự kiện không bị lỗi

  • Sau khi chạy GameServerCS.exe sự kiện thì thời gian được cấu hình tại GameServerInfo – Event.ini sẽ được đưa về 0, dữ liệu ngày tháng đã config tại đây đã được lưu vào DataBase
  • Để tham gia công thành chiến (Đăng ký guild tham gia được) thì tối thiểu cần phải có 2 liên minh, chủ liên minh sẽ đăng ký tham gia công thành
  • Thời gian cấu hình tại MuCastleData.dat sẽ tự động chạy từ State 1 đến State 9, sau khi kết thúc State 9 sự kiện sẽ quay lại từ State 1 (do vậy ae khi config sẽ chú ý StartDay của State 9 luôn là 9)

Chúc AE thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!